НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
Хөтөлбөр

09:00-09:30     Бүртгэл  /coffee break /
09:00- 10:00    Үзэсгэлэн
10:00- 10:50     Нээлтийн ажиллагаа
10:50- 11:00     Дэд илтгэл

Улаанбаатар хотын хөгжлийн Төслүүдэд хувийн хэвшлийн оролцоог бий болгох

11:00-11:10       Дэд илтгэл

Гэр хорооллын хөгжлийн шинэ үзэл баримтлал

11:10-11:20     Дэд илтгэл

Улаанбаатар хотод дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэр, технологийн паркуудыг байгуулахад төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа

11:20-11:30      Дэд илтгэл

Баян-хошуу, Сэлбэ дэд төвийн бүтээн байгуулалт

11:30-11:40      Дэд илтгэл

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

11:40- 11:50     Дэд илтгэл

Авто замын захиалагчийн хяналт

11:50- 12:00    Дэд илтгэл

Захиалагчийн хяналт

12:00 – 12:50   Асуулт хариултын цаг
12:50 – 13:00   Хаалтын үг

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд

Start typing and press Enter to search